Organisation

Tuve Scoutkårs viktigaste organ är Kårstämman, Kårstyrelsen, Avdelningarna samt Västerlandakommittén

Kårstämman

Kårens högsta beslutande organ är Kårstämman. Alla medlemmar i Tuve Scoutkår har rösträtt i stämman, som hålls en gång per år. Under kårstämman väljs en Kårstyrelse och funktionärer för det kommande året. Valet förbereds av en Valberedning som utses av kårstämman.

Kårstyrelsen

Kårstyrelsen bedriver det löpande arbetet under året och har till uppgift att följa beslut och riktlinjer som fattats vid stämman. Styrelsen är också ansvarig för de Arbetsgrupper som är knutna till organisationen.

Avdelningarna

Avdelningarna består av ett antal grenar, indelade i åldersklasser. Varje avdelning har en ansvarig ledare och en eller flera övriga ledare eller assistenter. En avdelning består av ca 20 barn som är indelade i Patruller. Det är patrullen som tillsammans löser sina uppgifter under möten eller på läger.

Västerlandakommittén

Västerlanda är Tuve Scoutkårs scoutgård, som tidigare ägts och förvaltats av Tuve Scoutkårs föräldraförening. Gården ägs och förvaltas nu i Tuve Scoutkårs regi. För att Västerlanda skall kunna drivas så sker uthyrning till andra kårer och organisationer. Uthyrningen administreras av en ekonomifunktion. Västerlandakommittén sköter det löpande underhållet av gården. Den består av stugfogden, representanter från KS och frivilliga föräldrar. Arbetsgruppen för höstbasaren arbetar för att organisera den årliga basaren, som arrangeras i Tuve i november månad.