Aktiviteter

På våra avdelningsmöten gör vi olika aktiviteter tillsammans. Aktiviteterna följer scoutmetoden som är unikt för scouting.

Små och stora äventyr

Scouting kan innebära både små och stora äventyr. Att segla Biscaya, att diskutera politik, att leka en lek och att starta utbytesprojekt för att stödja regnskogsindianer ryms under scoutings breda paraply. Och mycket mer än så.

Ledarskap, samarbete, ansvarstagande

Scoutings uppgift är att ge medlemmarna personlig utveckling för en bättre värld. Vi arbetar i små grupper och tränar därmed ledarskap, samarbete och ansvarstagande. Vi arbetar över kulturella och geografiska gränser – det finns 30 miljoner scouter i världen. Scouting ger enorma möjligheter till internationella utbyten.

Scoutmetoden

Scoutmetoden är en metod för personlig och social utveckling där vi lär genom att göra i den lilla gruppen, patrullen. Varje scout får möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Våra aktiviteter är utmanande, roliga och spännande.

På Scouternas webbplats kan du läsa om scoutmetodens sju olika delar. »

Scouternas Aktivitetsbank

Scouterna har en egen Aktivitetsbank där alla kan hitta roliga aktiviteter för olika åldrar och med olika teman.

Hitta aktiviteter i Aktivitetsbanken. »

Läger

Att åka på läger med sin patrull eller avdelning är ett riktigt äventyr för de flesta scouter, oavsett hur gammal man är. Varje avdelning i vår kår åker på ett eget helgläger (hajk) varje termin. På sommaren brukar vi åka på ett större läger tillsammans med andra kårer.

Prata med avdelningsledarna om du vill veta vilka läger de planerar för sina scouter under terminen.

Scouternas läger i Sverige och världen

Från att du är upptäckarscout kan du åka på läger i Sverige och världen som anordnas centralt av Scouterna. Det kan till exempen vara en segling i Östersjön med vårt skepp Biscaya eller den utmanande vandringen Explorer Belt någonstans i Europa.

Scouternas läger i Sverige och världen. »