Engagera dig i kåren

Alla arbetsuppgifter i vår scoutkår är helt ideella. Dina ledare har fullt upp med att planera och genomföra dina scoutaktiviteter. Om ledarna slipper arbeta med en massa annat blir det roligare för dig i scouterna! Därför behöver vi hjälp av dina föräldrar!

Det handlar inte om några stora arbetsinsatser från dina föräldrars sida. Men varje hushåll måste räkna med att bidra med 1-2 ”dagsverken” per år, främst för att hålla scoutgården i hyggligt skick, medverkan i den årliga höstfesten som skall ge pengar till gårdens drift, eller på annat sätt arbeta för ekonomin för scoutgården. Utöver det tillkommer lite hjälp med transporter och t.ex. packning och uppackning av lägermaterial mm. För den förälder som vill hjälpa till mer finns uppgifter som att vara med att hålla scoutlokalen i Tuve i gott skick, delta som funktionär eller prova som ledarresurs eller assistent.

Det finns alla möjligheter att låta scouting vara ett sätt att umgås inom familjen. Hela familjen kan utnyttja scoutgården. Mamma och pappa kan vara med på ett läger som hjälpledare. Och de yngre syskonen kan följa med. Det ska vara roligt för hela familjen i scouterna!

Faktum är att scoutkåren bildades av ett gäng föräldrar som letade upp ledare för verksamheten.