Jag vill bli scout!

Via länken nedan kan du anmäla intresse att bli medlem i Tuve Scoutkår. Du kommer att ställas i kö till den avdelning som passar din ålder, och kårens kö-ansvariga kommer att kontakta dig när det finns plats. Observera att anmälan inte innebär att du blir medlem, utan endast att du ställer dig i kö. Anmälan är inte bindande. I kåren har vi verksamhet för barn och ungdomar mellan 8-18 år, men intresseanmälan kan göras innan barnet är 8 år.


 

Anmäl intresse och ställ dig i kö

(öppnas i ett nytt fönster)

 


 

Information om personuppgifthantering

Vi är måna om att du ska känna dig trygg i dina kontakter med oss. Därför vill vi berätta om vår hantering av personuppgifter och om den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller i hela EU från och med den 25 maj 2018.

Scouterna (802006-2942) är tillsammans med Tuve scoutkår gemensamt personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar till oss.

De personuppgifter vi samlar in och behandlar är framför allt sådana som du själv uppger till oss (som personnummer, namn, adress, e-postadress, telefonnummer) när du ansöker om medlemskap.

Vi behöver dessa uppgifter för att hantera din medlemsansökan och administrera ditt medlemskap hos oss. Dessutom skickar vi dig medlemstidning, nyhetsbrev, erbjudandet från scoutshopen, erbjudanden om deltaganden i olika aktiviteter som t.ex. läger, kurser och arrangemang.
Dina uppgifter behöver behandlas av oss för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig som medlem.

Vi delar inte dina personuppgifter med andra, utom när vi har ett avtal med en tredje part. Det kan vara företag som förmedlar betalningar, trycker och skickar vår medlemstidning, beviljar bidrag till oss, eller på annat sätt är viktiga för vår verksamhet.

Du har rätt att begära tillgång till, rättelse eller under vissa förutsättningar radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig. Tänk då på att det kan innebära att vi inte kan fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som medlem. Du har vidare rätt att invända mot behandlingen. Som medlem med en registrerad e-postadress, kan du skapa en inloggning och logga in i medlemssystemet Scoutnet och kontrollera att vi har rätt uppgifter om dig. Då kan du också korrigera dina uppgifter om någonting ändrats, t.ex. om byter adress m.m.

Om du har frågor om vår behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på scoutnet@scouterna.se

Utöver detta kan din lokala scoutkår behöva behandla dina personuppgifter för andra ändamål som i så fall specificeras här nedan.

Kårspecifik information kring personuppgiftshantering

Tuve scoutkår hanterar medlemsuppgifter från Scoutnet för att planera och genomföra arrangemang och läger. Korrekta deltagarlistor och kontaktuppgifter till vårdnadshavare är nödvändiga för säkerheten under arrangemang.

Tuve Scoutkår använder även uppgifterna för närvaroregistrering och vid ansökningar om aktivitets- och lägerbidrag på kommunal och statlig nivå.