Medlemsavgift

I medlemsavgiften ingår det mesta av den verksamhet vi genomför. När vi har läger tillkommer oftast en extra avgift.

Alla är med i scouterna för att det är kul – utan att få betalt – även dina ledare. För närvarande kostar det 460 kronor per termin att vara medlem i Tuve Scoutkår, alltså 920 kronor per år. Av dessa pengar går 230 kronor per år till distrikt och förbund, och 690 kronor till Tuve Scoutkår.

Ledare, funktionärer och passiva medlemmar betalar en reducerad medlemsavgift.

För din medlemsavgift får du:

  • Scoutmöten 1 gång i veckan under höst och vår.
  • Möjlighet att åka på övernattningar minst 1 gång per termin och på läger, oftast på sommaren.
  • Diverse märken med mera.
  • Tillsammans med dina föräldrar tillgång till scoutlokalen och vår scoutgård i Västerlanda, då de inte utnyttjas till annat. (Scoutgården har en del utrymmen som inte hyrs ut och dit är man alltid välkommen).

När du blir äldre kan du åka med på arrangemang utöver de som Tuve scoutkår anordnar. Det finns konfirmationsläger, långseglingar, utlandsläger, fjällstuga, ett stort antal vandringar och kurser m.m.

Den som betalar sin medlemsavgift blir också medlem i distrikt och Scouterna samt i en av världsscoutorganisationerna, WOSM för pojkar och WAGGGS för flickor.

Medlemsavgiften kan även betalas som E-faktura, en förälder kan vara E-faktura mottagare för sig själv och sina barn.
Läs mer under E-faktura på scouternas sida om medlemsavgifter.
Medlemsnummeret står högst upp på din faktura.