Scoutdräkten

Scoutdräkt – när, var, hur?

Grundplaggen i scoutdräkten är en scoutskjorta -t-shirt, -piké med märken och scouthalsduk med sölja. När alla har samma kläder ser man inte vem som är fattig eller rik och det skapar gemenskap. Det finns många andra grupper som också skaffar sig gemensam tröja eller dräkt för att markera sin grupptillhörighet och för att stärka sammanhållningen, till exempel fotbollslag.

Man kan också sy på märken som berättar lite närmare om var man är med, vad man har gjort med mera. Din ledare kan visa var märkena skall sitta.

Scoutskjortan har man på sig vid scoutmöten och utfärder. Under längre läger och vandringar kan det räcka med halsduken ”till vardags”, då skjortan blir alltför svettig.

Köp scoutdräkten

Du kan köpa scoutdräkten, andra snygga scoutkläder och massor av coola scoutprylar i scouternas egen shop.

Där kan du också läsa mer om vad som gäller för märkesplacering.

Information om detta får du från din ledare. Halsduken får du när du invigs som scout i kåren. Märken får du.

När du har vuxit ur din skjorta kan du sälja den till någon yngre. Vill du sälja eller köpa sätter vi upp en lapp i scoutlokalens entré.

Märken

De märken som du tar som scout i Tuve finns beskrivna i Tuve Scoutkårs märkeskompendium.