Terminsprogram

Här hittar du nuvarande och tidigare terminsprogram för våra avdelningar.

Hösten 2021

(Terminsprogrammen kommer att läggas in här så snart de är klara…)

Tidigare terminer

Nedan finns terminsprogram för tidigare terminer, för er som är intresserade av vad vi gjort tidigare.

Våren 2021

Våren 2021 var mycket av vår verksamhet inställd i början av terminen, på grund av corona-pandemin. Terminsprogrammen finns därför inte inlagda här, då de skapades löpande under terminen, allt eftersom verksamheten kunde komma igång igen.

Hösten 2020

Våren 2020

Hösten 2019

Våren 2019

Hösten 2018

Våren 2018

Hösten 2017

Våren 2017

Hösten 2016

Våren 2016

Hösten 2015

Våren 2015

Hösten 2014

Våren 2014

Hösten 2013